Landgangsfartøjer til ethvert formål - Andrew Higgins

Landgangsfartøjer

Selvom det i dag forekommer at være en naturlig forudsætning for landgang på en kyst, at man råder over landgangsfartøjer, var denne holdning ikke specielt udbredt blandt militære planlæggere forud for og i begyndelsen af 2. Verdenskrig. Men begivenhedernes gang viste noget andet. I Berlin planlagde tyskerne under kodenavnet "Sealion" en landgang i England på et tidspunkt i begyndelsen af krigen, hvor Tyskland klart var England militært overlegent. Men meget tyder på, at operationen måtte opgives, fordi tyskerne ikke rådede over landgangsfartøjer.

Da de allierede for alvor gik i gang med at forberede en landgang på fastlandet, stod det hurtigt klart, at en flåde af specialiserede landgangsfartøjer var en forudsætning. Ikke kun for selve landsætningsoperationen, mens også efterfølgende, hvor landgangsfartøjerne skulle medvirke til at holde de allierede hære forsynede, indtil havne af passende størrelse var erobret.

De fleste landgangsfartøjer blev bygget i USA, der havde den nødvendige industrikapacitet til at fremstille i tusindvis af fartøjer; ikke kun til brug i Europa, men også i Stillehavet i kampen mod Japan.

Higgins boat

“Andrew Higgins is the man who won the war for us”

— Præsident Dwight D. Eisenhower, Interview 1964

Æren for designet og produktionen af de mindre landgangsfartøjer tilfalder uden tvivl en bådebygger ved navn Andrew Higgens i New Orleans, Louisiana. Higgens ejede her et mindre bådebyggerfirma før krigen med 80 ansatte, og da muligheden bød sig, greb han chancen og kastede sig over produktion af landgangsfartøjer for staten. Ved krigens afslutning havde han 22.000 ansatte, og han havde produceret 20.000 landgangsfartøjer.

Efter krigen var General Eisenhower ikke i tvivl, når han omtalte Higgens som "The man who won the war for us". Selv Hitler var imponeret og omtalte Higgens som "The new Noah".

De mindste af bådene havde kun et formål: at fragte en deling soldater ind mellem forhindringer og spærringer og ind på strandbredden. Som fartøj var de upraktiske og ukomfortable på grund af deres kantede facon og flade bund, der gjorde dem følsomme over for en urolig sø. Mange soldater led som følge deraf af en skrækkelig søsyge.

Ombord på fartøjet var en styrmand, og hvad mange måske ikke er klar over, så måtte disse modige mænd efter at have sejlet ind til kysten sejle ud igen og hente endnu en deling soldater.

Udover de små landgangsfartøjer udvikledes yderligere en bred vifte af større typer af fartøjer til mange alsidige opgavetyper. Nedenfor er en kort beskrivelse af de forskellige fartøjer. Bemærk, at inden for hver kategori af fartøj blev der udviklede adskillige varianter. Læs mere om dette ved at følge links nedenfor.

LCVP - Landing Craft Veichle Personel

LCVP - Landing Craft Veichle Personel

Grundpillen i Higgens serie af mindre landgangsfartøjer. Kunne laste en deling soldater (30 mand) eller et fuldt lastet køretøj. Blev anvendt til landsætning af tropper i de første egentlige angrebsbølger.

LCA - Landing Craft Assault

LCA - Landing Craft Assault

Den britiske udgave af LCVP.

LCM (3) - Landing Craft Mechanized

LCM - Landing Craft Mechanized

Endnu en Higgens båd. LCM (3) var lidt større en LCVP. Kunne bruges til landsætning af en kampvogn (30 tons) eller 60 soldater.

© IWM (A 12101) - IWM Non Commercial Licence

LCI - Landing Craft Infantry

LCI - Landing Craft Infantry

Et egentligt fartøj (50 meter langt), der kunne laste 200 soldater og var beregnet til at sejle helt ind på stranden. Havde ingen rampe foran, men to gangbroer på siderne, hvorfra soldater gik fra borde.

LCT - Landing Craft Tank

LCT - Landing Craft Tank

Britisk design. Kunne laste op til 5 kampvogne, der kunne sejles helt til stranden. Blev fremstillet i forskellige udgaver, blandt andet en type med en særlig rampe, hvorfra de amfibiske Sherman kampvogne kunne søsættes langt fra kysten.

© IWM (A 12060) - IWM Non Commercial Licence

LSI - Landing Ship Infantry

LSI - Landing Ship Infantry

Ombyggede passagerskibe til brug for troppetransport. De fandtes i forskellige størrelser: small, medium, large. Eksempelvis kunne HMCS Prince David transportere 550 infanterister, 6 LCA og 2 LCM. Et godt stykke fra kysten blev de små landgangsfartøjer søsat fra daviderne, hvorefter tropperne fra rebstiger kravlede ombord.

© IWM (SE 5440) HMS ROCKSAND - IWM Non Commercial Licence

LST - Landing Ship Tank

LST - Landing Ship Tank

Et større specialbygget fartøj, der kunne rumme betydelige mængder køretøjer, kampvogne og andet materiel. Skibet kunne sejle helt til kysten, hvorefter fx kampvognene kunne køre fra borde gennem bovporten. Blev ikke anvendt i den indledende fase af landgangen.

Mere infoGenerelt om Operation Overlord og D-dag

“Tro mig, Lang – de første 24 timer af invasionen bliver afgørende… Tysklands skæbne afhænger af, hvordan de forløber… både for de allierede og for Tyskland bliver det den længste dag.”

— Feltmarskal Erwin Rommel, – til sin adjudant, 22. april 1944