Om websitet Guide til D-dag og Operation Overlord

Formålet med dette websted er at fortælle om D-dag og Operation Overlord samt om de muligheder, der er i dag for at besøge Normandiet og de historiske lokaliteter.

Forfatteren foran indgangen til det store museum om krig og fred i Caen (07.2000)
Forfatteren foran indgangen til det store museum om krig og fred i Caen (07.2000)

Det er samtidigt mit ønske at medvirke til bevare mindet om de skelsættende begivenheder dengang og historien om de soldater, der deltog med livet som indsats.

En mini guide

Med dette websted forsøger jeg ikke at give en udtømmende beretning om Operation Overlord og D-dag. Dertil er emnet alt for omfangsrigt og det vil kræve en historiker til den opgave. Mit fokus er at stille en lille guide til rådighed for dig, der gerne vil besøge Normandiet og opleve og udforske enkelte eller mange af de skelsættende begivenheder, der fandt sted der. Det er en guide, der primært tager sit udgangspunkt i, hvad jeg selv har oplevet.

Jeg holder mig tæt på de landmilitære operationer og primært til en kort beskrivelse af begivenhederne indenfor de første døgn efter D-dag. De begivenheder, jeg har udvalgt, har jeg søgt at beskrive så loyalt som muligt ud fra egne oplevelser og de kilder, jeg har haft til min rådighed.

Der findes en del gode guidebøger skrevet af historikere og erfarne rejseledere om seværdighederne i Normandiet i relation til Operation Overlord. Disse bøger og guides vil i sagens natur være langt mere omfangsrige og detaljeret end det, jeg her præsenterer. Du kan finde nogle af dem her.

Det lille forbehold...

I mit arbejde med websitet har jeg ofte bemærket, at to kilder sjældent beskriver samme hændelse ensartet. Fx afviger klokkeslæt ofte fra hinanden. Årsagerne hertil kan være mange. Men de skyldes i mange tilfælde, at beskrivelserne baserer sig på mundtlige beretninger fra veteraner givet på forskellige steder og tidspunkter. Dette skal ikke være en undskyldning for, at jeg har skrevet noget direkte forkert, men skal blot angive, at det kan være svært at finde sandheden (hvis en sådan da findes) om mange hændelser, da begivenhederne ofte er oplevet af mange forskellige mennesker.

Skoleopgave - kort over Normandiet
Skoleopgave - kort over Normandiet

Jeg har tillige gjort mig umage med, at oplysninger om lokaliteter og museer fx er korrekte. Jeg opfordrer dog altid til at kontrollere fx åbningstider direkte på de enkelte museers hjemmesider.

De fleste billeder er egne optagelser. Autentiske S/H billeder er Public Domain og kilden er angivet, hvor det er muligt.

Har du kommentarer til webstedet, rettelser, nye oplysninger eller forslag til nye emner er du velkommen til at sende mig en e-mail.

Baggrunden for at skrive om D-dag er en årelang interesse (mere end 40 år) for de skelsættende begivenheder i Normandiet. Ikke som en lidenskab, men sådan i perioder. Jeg har selv været i Normandiet flere gange - sidst i forbindelse med det store 60 års jubilæum i 2004 og igen i 2016.

Venlig hilsen

Michael Andersen