Kystbatteriet Azeville

Dette batteri, der ligger 11 km nordvest for Utah Beach, bestod af fire 105 mm kanoner placeret i store bunkers. Dets mandskabs-, ammunitions- og kommandobunkers var alle underjordiske, og hele anlægget var internt forbundet i et 300 meter netværk af underjordiske betongange.

Skitse over placeringen af kystbatterierne ved Azeville og St. Marcouf
Skitse over placeringen af kystbatterierne ved Azeville og St. Marcouf

To af de bunkers, der husede kanonerne var camoufleret, så de - så godt som det er muligt - lignede almindelige franske landhuse bygget af sten. På taget af to bunkers var placeret 37 mm antiluftskytskanoner. Batteriets observationsbunker var placeret hos nabobatteriet ved St. Marcouf. Batteriets nærforsvar bestod af minefelter, pigtråd og maskingeværstillinger.

Besætningen var på godt 170 mand under kommando af løjtnant Kattnig.

Ligesom batteriet ved St. Marcouf blev også Azeville udsat for voldsomme bombardementer, men der skete ikke nævneværdige skader. Den 8 .juni bad batterichefen på St. Marcouf batteriet, løjtnant Ohmsen, Azeville om at skyde direkte på Marcouf i et forsøg på at afvise et amerikansk angreb. Amerikanerne led store tab og måtte trække sig tilbage.

Den 9. juni gjorde enheder fra 22. regiment, 4. infanteridivision, et sidste forsøg på at nedkæmpe Azeville. To kompagnier med kampvognsstøtte angreb og forsøgte med bazooka'er og sprængstoffer at trænge ind i bunkerkomplekset. Dog uden held. Da tog menig Ralph Riley sagen i egen hånd. Udstyret med en flammekaster løb han ene mand og under beskydning frem til en bunker, antændte flammekasteren og sendte en byge af ild ind i bunkeren. Til hans held antændte ilden noget ammunition og voldsomme eksplosioner fulgte. Herefter overgav batteriets mandskab sig til amerikanerne. Riley modtog udmærkelsen Silver Star for sin handling.

En af de store bunkers ved Azeville, der førhen husede en 105 mm. kanon.
En af de store bunkers ved Azeville, der førhen husede en 105 mm. kanon.
Indgangen til museet ved Azeville Batteriet (06.2004)
Indgangen til museet ved Azeville Batteriet (06.2004)

Azeville batteriet i dag

Der er i dag indrettet et mindre museum på stedet og inkluderet i entréen er en meget interessant guidet tur gennem en stor del af batteriets underjordiske gange og bunkers. Besøgende kan få udleveret engelsksproget materiale i fbm. rundvisningen.

I en af batteriets bunkers kan man i dag se noget helt utroligt. En kæmpe granat fra et amerikansk krigsskib er - uden at eksplodere - gået ind gennem frontåbningen, er trængt igennem bagvæggen, er fortsat gennem rummet bagved for igen at bryde igennem den bagerste væg i bunkeren og ud i det fri på marken bagved. Her er granaten endt og er først fundet fornyeligt.

Find vej – Azeville batteriet

Click to open a larger map

Klik på kortet for detaljeret interaktivt kort

Mere infoGenerelt om Operation Overlord og D-dag

“…no one can guarantee success in war, but only deserve it.”

— Winston Churchill, Their Finest Hour, 1949