Pegasus Bridge

Operation Deadstick

De engelske luftlandsætninger blev indledt med et overrumplende og præcist udført angreb mod broen Pegasus Bridge - Pegasus Broen - over Caen kanalen og mod broen over floden Orne kun nogle få 100 m længere væk. Angrebsstyrken, der var under ledelse af Major Howard, bestod af D kompagniet, 2. bataljon Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry med støtte fra ca. 30 ingeniørsoldater.

Kort over angrebet på Pegasus Bridge
Kort over angrebet på Pegasus Bridge

De dramatiske begivenheder ved Pegasus Bridge er siden hen nærmest blevet et symbol på snarrådighed og heltemod. Styrken på 180 mand blev landsat med Gliders - svævefly. Tre svævefly, hver med en deling soldater (30 mand), skulle lande på Caenkanalens bred klods op af broen. Ligeledes skulle 3 svævefly lande nær broen over floden Orne. At skulle landsætte svæveflyene så præcist var naturligvis vanskelig. For det første havde tyskerne banket lange pæle i jorden i området netop med det formål at hindre landsætning med svævefly. For det andet bestod datidens navigationsudstyr af en indøvet tids- og kurstabel, et kompas og et stopur.

Ved Pegasus Bridge lykkedes det svæveflypiloterne Wallwork og Ainsworth at få ført Major Howards fly (det første af de tre fly) så præcist frem, at de kunne lande flyet kun nogle få meter fra broen. De to andre fly landede lige bag ved. Fortumlede stormede mændene ud af flyene og med overraskelsesmomentet i behold tog det kun 5 minutter at erobre Pegasus Brigde intakt. Straks efter kom en meldingen ind om, at broen over floden Orne nogle hundrede meter derfra også var indtaget - så godt som uden kamp. Ved denne bro var kun to af de tre fly ankommet. De tredje fly var blevet sluppet forkert af slæbeflyet og var landet nær en af de nordligste af de fem broer over floden Dives. Da fejltagelsen gik op for mændene, besluttede de at sprænge broen. Derefter marcherede de hele vejen tilbage til Pegasus Bridge, hvor de ankom den 7. juni.

Horsa Gliders - Operation Deadstick - Pegasus Bridge - I baggrunden Cafe Gondree. Man kan ane broen mellem træerne © IWM (B 7033)
Horsa Gliders - Operation Deadstick - Pegasus Bridge - I baggrunden Cafe Gondree. Man kan ane broen mellem træerne © IWM (B 7033)

Ved Pegasus Bridge fandt de sprængstofkyndige ingeniørsoldater hurtigt ud af, at broen godt nok var forberedt til sprængning, men at sprængladningerne ikke var på plads.

Major Howards lille styrke reorganiserede herefter og gik i gang med at forberede et forsvar af broerne. Ordren til Major Howard lød nemlig på at holde broerne intakte og modsætte sig tyske modangreb, indtil forstærkninger ankom. Kl. 03.00 fik han hjælp af enheder fra 7. bataljon, der var landsat nær Ranville.

De første allierede tab på D-dag var 2 døde (deriblandt delingsfører Den Brotheridge, der ligger begravet på den civile kirkegård i Ranville) og 14 sårede.

Cafe Gondrée ved Pegasus Bridge siges at være det første franske hus, der blev befriet på D-dag.

Faldskærmssoldaterne ved Pegasus Bridge måtte forsvare sig i flere omgange, inden de ved middagstid kunne tage imod forstærkningerne fra Sword Beach i form af britiske commandosoldater under ledelse af Brigadegeneral Lord Lovat. Denne legendariske officer havde lige fra landgangens begyndelse haft følgeskab af sin trofaste sækkepibeblæser Bill Millin, som med sin sækkepibemusik opmuntrede sine kammerater.

Da Lovat ankom til Pegasus Bridge undskyldte han på vanlig britisk manér, at han var 2 minutter forsinket i forhold til planen!

Den originale Pegasus Bridge - Her fotograferet i 1985
Den originale Pegasus Bridge - Her fotograferet i 1985
Pegasus Bridge - June 1944 - © IWM (B 5288)
Pegasus Bridge - June 1944 - © IWM (B 5288)
Den gamle Pegasus Bridge stod med sine skader efter beskydning på D-dag
Den gamle Pegasus Bridge stod med sine skader efter beskydning på D-dag

Pegasus Bridge i dag

Tidligere blev aktionen ved Pegasus Bridge skildret i et lille museum i tilknytning til Pegasus Cafe - som stadigvæk ligger, hvor den altid har ligget. I dag skildres begivenhederne ved Pegasus Bridge samt 6. Britiske luftbårne divisions øvrige bedrifter på D-dag i det nye The Airborne Trops Museum fra 1999, beliggende på Avenue Major Howard kun 100 m. fra broen. En af drivkræfterne bag opførelsen af dette moderne museum var i øvrigt Major Howard. Howard blev en ældre herre og døde 5. maj 2000. Han vendte flere gange tilbage til Pegasus Bridge sammen med andre veteraner for at mindes begivenhederne og deres dræbte kammerater.

Major John Howard - Pegasus Bridge
Major John Howard - Pegasus Bridge

Den gamle Pegasus Bridge kunne ikke holde til den øgede trafikbelastning og blev kort før 50 års jubilæet i 1994 erstattet af en ny bro med stort set samme profil som den gamle bro. Den gamle bro blev afmonteret og senere samlet igen i haven bag det nye museum. De gamle skudhuller fra ildkampen ses stadig såvel som de huller i broens sider, tyskerne skulle have brugt til at fastgøre sprængladninger i.

Gå over broen og find de 3 sten, der markerer stederne, hvor de tre svævefly ramte jorden. Her findes også en mindesten for Major Howard, der stod i spidsen for den lille styrke af faldskærmssoldater. Går man lidt rundt i området, fås et ganske godt indtryk af den portion dygtighed og held, der gjorde det muligt for Howard og hans folk at tage de tyske vagter "på sengen".

Cafe Gondreé ved Pegasus Bridge
Cafe Gondreé ved Pegasus Bridge

Ofte overses det, at også broen over Orne floden blev erobret ved et lignende angreb. Broen, der kun ligger få hundrede meter fra Pegasus Bridge, bærer i dag navnet Horsa Bridge efter navnet på de svævefly, de britiske faldskærmssoldater anvendte. En mindesten markerer begivenhederne. Broen her er også udskiftet med en ny bro.

Howards angreb er skildret fint i bogen og filmen "Den længste dag" fra 1960. Det er i øvrigt en udbredt misforståelse, at sækkepibeblæseren i filmen spilles Bill Millin selv. Rollen blev dog spillede af Pipe Major Leslie de Laspee, der i 1961 var den engelske dronnings hof sækkepibespiller.

Den berømte engelske skuespiller Ricard Todd, der spillede Major Howard i filmen, deltog i midlertidigt selv på D-dag som faldskærmssoldat og blev kastet ned nær Ranville. Howard var inviteret til at deltage som rådgiver på filmen, men havde svært ved at acceptere, at man i filmen valgte at vise engelske faldskærmssoldater i færd med - under beskydning - at afmontere sprængladninger fra broen. Det var jo netop ikke tilfældet.

Find vej – Pegasus Bridge

Click to open a larger map

Klik på kortet for detaljeret interaktivt kort

Mere infoGenerelt om Operation Overlord og D-dag

“The comparatively light casualties which we sustained on all beaches, except Omaha, were in large measure due to the success of the novel mechanical contrivances which we employed, and the staggering moral and material effect of the mass of armour landed in the leading waves of the assault.”

— General Dwight D. Eisenhower
Var der en 6. D-dag strand?Se og lyt til Mark Feltons beretning om den 6. D-dag strand: BAND

Det er gået i glemmebogen, at de allierede planlagde og næsten udførte landgang på en 6. D-dag strand kaldet for BAND. Se og lyt til denne spændende historie.