Startside Landgangen Seværdigheder Baggrundsstof Links & Litteratur Om webstedet
Op

Planlægning
Organisation
Landsætning
The "Funnies"
Higgins
The Mulberries
Atlantvolden
Tyske styrker
Fortitude
Hemmeligheder
Ordet: D-dag

"The Funnies"

Den specialiserede kampvognsstyrke blev skabt i den engelske 79. panserede division. Denne division adskilte sig fra andre divisioner ved ikke at blive indsat i kamp som en samlet division. Divisionens formål var primært at stå for udviklingen af en række forskellige panserede specialkøretøjer. I spidsen for divisionen stod general Sir Percy Hobart, en pensioneret general, der i 1941 gjorde tjeneste som korporal i det lokale hjemmeværn, men som nu blev hentet tilbage til aktiv tjeneste af Winston Churchill. Hobert havde tidligere havde stået for opbygningen af den 7. panserede division "The Desert Rats" i Ægypten, som efterfølgende bidrog væsentlig til de allieredes sejr i Nordafrika. Tilbage i tjenesten stod han først for opstillingen af den 11. panserede division og derefter fik han kommandoen over den 79. panserede division.

Specialkøretøjerne blev alle skabt til at løse en speciel opgave under landgangen, men en del af køretøjerne kunne fortsætte som almindelige kampvogne efter opgaveløsningen. På grund af deres særlige udseende og egenskaber blev de kendt som "The Funnies" eller "Hobarts Funnies". I takt med udviklingen af køretøjerne blev kampvognsenheder rundt om i de britiske styrker udrustet med køretøjerne eller nye enheder blev opstillet. Enkelte af divisionens enheder kæmpede dog som samlet enhed på D-dag.

Specialkøretøjerne indgik som støtte til infanteriet i de første landgangsbølger og blev landsat direkte på kysten (undtagen DD kampvognen). De opererede i grupper, hvis sammensætning var nøje afstemt efter præcis de opgaver, der skulle løses på de enkelte strandafsnit.

Her er et udpluk af de mange specialkøretøjer, der kom i aktion:

DD Duplex Drive Tank

Amfibiekampvogn

Sherman DD Tank.
Ombyggede Sherman kampvogn med en kæmpe sejldug omkring sig, hvormed kampvognen kunne holde sig flydende. En propel sørgede for fremdriften. Skulle søsættes og selv sejle ind før infanteriet gjorde landgang for at kunne yde soldaterne dækning.

Ualmindelig sårbar over for høj, hvilket specielt amerikanerne på Omaha kom til at føle. De fleste af 32 amfibiske Shermankampvogne sank.

Flail Tank

Mineplejl

Sherman Flail Tank.
Sherman kampvogn til minerydning. Kampvognen fik monteret to stålarme strittende frem foran sig, mellem hvilke en tromle var fastgjort. På tromlen var monteret lange jernkæder, der under tromlens rotation ville slå hårdt i jorden og detonere eventuelle miner.
Bobbin

"Roulade"

Churchill AVRE Bobbin.
Churchill AVRE kampvogn, der kunne rulle måtter eller stålnet ud foran sig, køre henover dem og efterlade en midlertidig vej.
Faskine
Churchill AVRE Fascine.
Churchill AVRE kampvogn medbringende et enormt bundt tømmer, som kunne kastes i fx pansergrave, så kampvognen selv og andre køretøjer kunne passere.
Small Box Girder Bridge - SBG

Broslagningskampvogn

Churchill AVRE kampvogn medbringende en bro, der kunne lægges over brede grøfter og åer.
Armoured Ramp Carrier - ARK

Broslagningskampvogn

Churchill AVRE ARK.
Churchill AVRE kampvogn uden tårn, hvor en sammenklappelig bro i stedet var monteret direkte ovenpå undervognen. Køretøjet kunne da køre direkte ned i fx en forsænkning og slå broen ud, hvorefter de efterfølgende køretøjer kunne køre henover rampe og køretøj.
Krokodillen
Churchill AVRE Crocodile.
Churchill AVRE kampvogn påmonteret en enorm flammekaster. Efter sig trak den en påhængsvogn med ekstra brændstof til flammekasteren.
Beach Armoured Recovery Vehicle - BARV
Sherman BARV.
Kampvogn uden tårn, men med en overbygning, der tillod køretøjet at køre i vand. Brugt til rydning og bugsering af haverede køretøjer på stranden.
Bulldozere
D-7 Armoured Bulldozer.
Bulldozerne blev blandt andet brugt til rydning og bjærgning af havarerede køretøjer.

 

Churhill AVRE kampvogn med Petard morter (juni 2004)
De amfibiske kampvogné og de minerydende plejle var ombyggede Sherman kampvogne. De øvrige køretøjer var primært ombyggede Churchill kampvogne, og de omtales ofte i den engelsksprogede fortælling som AVRE kampvogne: Armoured Veicle Royal Engineer, fordi det efterfølgende var ingeniørtropperne, der fik dem tildelt. Mange af de ombyggede Churchill kampvogne fik i stor udstrækning udskiftet den almindelige kanon med en 290 mm Petard spigot morter, der kunne skyde en kraftig sprængladning - "flying dustbin" - en flyvende skraldespand - ud på en afstand af max. 90 m. Petard'en skulle især bruges mod de tyske bunkers på stranden. Den var svær at betjene, den skulle fx lades forfra gennem en luge under morteren! Men den var effektiv.

Englænderne og canadierne gjorde i stor udstrækning brug af specialkøretøjerne, hvilket efter alt at dømme medvirkede til at lette infanteriets opgave under landgangens første faser. Englænderne tilbød naturligvis amerikanerne ideen, men amerikanerne afviste den - på nær et enkelt køretøj: den amfibiske Shermankampvogn.

Følgende kampvognsregimenter og AVRE enheder deltog i landgangen i den britiske sektor:

  DD kampvogne Mineryddende plejle AVRE enheder
Sword 13th/18th Hussars

A og B eskadronen

22nd Dragoons

A eskadronen

5. Armoured Engineer Regiment

77. og 79. eskadron

Juno Fort Garry Horse tank regiment

1st Hussars Regiment

22nd Dragoons

B eskadronen

5. Armoured Engineer Regiment

26. og 80. eskadron

Gold Nottinghamshire (Sherwood Rangers) Yeomanry

4th/7th Royal Dragoon Guards

Westminster Dragoons

B og C eskadronen

6. Armoured Engineer Regiment

81. og 82. eskadron

Et almindeligt britisk kampvognsregiment bestod i 1944 af 3 eskadroner, hver med 4 troppe. Hver trop bestod af 4 kampvogne. Hertil kommer stabsenheder.

AVRE kampvognene blev opstillet i 5., 6. og 42. Armoured Engineer Regiments (panseringeniørregiment) og samlet som 1. Armoured Engineer Brigade Royal Engineers.

Et AVRE kampvognsregiment bestod af 4 eskadroner, hver med 4 troppe. I hver trop indgik 6 køretøjer. Under selve landgangen var de mineryddende pleje under kommando af de AVRE enheder, de var tilknyttet.

Kilder:

bulletMajor & Mrs Holt's Battlefiels Guide, Normandy Landing Beaches
bulletStephen Ambrose, D-Dag
bulletDavid Howarth, D-Dag
bullet d-daytanks.org
bullet 79. panserdivision - artikel i Chakoten
bullet Encyclopædia Britannica's Guide to Normandy 1944
bullet Artikel fra BBC Peoples War om "The Funnies" - 1. del
bullet Artikel fra BBC Peoples War om "The Funnies" - 2. del

Se billeder af flere af de specialbyggede Churchillkampvogne her:

bullet Wikimedia Commons: Hobart's Funnies
bullet Wikimedia Commons: Churchill AVRE
bullet Wikimedia Commons: Churchill tank

 

Til sidetop

Startside Landgangen Seværdigheder Baggrundsstof Links & Litteratur Om webstedet
Webmaster