Begrebet: D-dag

En forkortelse anvendt af militære planlæggere

"Operation Overlord" var kodeordet for invasionen i Normandiet. Alligevel forbinder mange betegnelsen D-dag med invasionen - for ikke at sige, at betegnelsen opfattes som synonymt med invasionen. Det er der som sådan intet galt med, blot man ikke forledes til at tro, at betegnelsen D-dag var et kodeord. For "D-dag", eller "D-Day" var og er blot en forkortelse.

I militæret anvendes i stort omfang forkortelser, og D-dag er således blot en betegnelse for dagen, hvor en operation iværksættes. D-1 angiver dagen før, mens D+5 angiver fem dage efter iværksættelse etc. Således kan de militære ledere planlægge forløbet af en operation uden præcist at kende eller angive en dato for iværksættelse.

Tilsvarende anvendes ofte betegnelse klokken H, "H-Hour", som angivelse for det nærmere tidspunkt på fx D+2 for iværksættelse af en operation. H-15 angiver på den måde 15 minutter før iværksættelse.

Første gang forkortelserne "D-Day" og "H-hour" er set anvendt er i en operationsbefaling for den første amerikanske arme i september 1918 under første verdenskrig.

Landgangen på Sword Beach skulle således påbegyndes D-dag kl. H. Kl. H-7 skulle de amifibiske DD Sherman kampvogne ramme stranden for at kunne yde infanteriet beskyttelse. Første bølge af infanteri skulle landsættes kl. H sammen med AVRE kampvogne. Kl. H+20 skulle anden bølge af infanteri landsættes.

Mere infoGenerelt om Operation Overlord og D-dag

“Every soldier must know, before he goes into battle, how the little battle he is to fight fits into the larger picture, and how the success of his fighting will influence the battle as a whole.”

— Feltmarskal Bernard Law Montgomery