Tidslinje for D-dag

Hvad skete der på D-dag - time for time

På en tidslinje nedenfor er angivet en række af de væsentligste begivenheder på D-dag i løbet af de første 24 timer. Tidslinjen viser samtidigt meget tydeligt invasionens betydelige omfang samt den langstrakte og minutiøse planlægning, der var gået forud for landgangen på Normandiets kyst den 6. juni 1944.

Invasionen fulgte en stram tidsplan, og selv små afvigelser fra tidsplanen kunne få dramatisk betydning for de efterfølgende deloperationer. Og afvigelser var der flere af, og de fik betydning. Men mod, handlekraft og snarrådighed fik ofte vendt modgang til medgang - det kan du læse mere om i dette afsnit: D-dag - Den længste dag.

De skitserede begivenheder på denne tidslinje er angivet med deres faktiske tid - som altså ikke nødvendigvis er den planlagte tid. Og den faktiske tid skal her forstå som det tidspunkt, de fleste kilder angiver.

På vej mod Omaha Beach
På vej mod Omaha Beach

Kl. 00.10

Kl. 00.10

 Britiske luftlandsætninger 

Første allierede soldat (stifinder fra faldskærmsenhederne) sætter fod på fransk jord.

Kl. 00.16

Kl. 00.16

 Britiske luftlandsætninger 

  • Engelske svævefly med en angrebsstyrke på ca. 180 mand under ledelse af Major John Howard lander nær Pegasus Bridge og Horsa Bridge nogle 100 meter derfra.
  • Kl. 00.35 har styrken erobret begge broer.
  • Café Gondrée ved Pegasus Bridge bliver det første befriet franske hus.
  • Løjtnant Den Brotheridge bliver den første allierede soldat dræbt i kamp på D-dag.

Kl. 00.50

 Britiske luftlandsætninger 

Nedkastningen af enheder fra den luftbårne engelske 6. division begynder

Kl. 01.00 – 02.00

 Amerikanske luftlandsætninger 

Mod vest begynder nedkastningen af enheder fra de luftbårne amerikanske divisioner 101st samt 82nd.

Kl. 01.11

 Den tyske reaktion 

Den tyske General Erich Marcks, divisionschef 716. Division i Caen, modtager de første meldinger om landsætning af fjendtlige faldskærmstropper. Han rapporterer videre.

I de følgende timer hersker der tvivl blandt de øverste tyske chefer, om hvorvidt de fortsat spredte meldinger om fjendtlig aktivitet er tegn på en egentlig invasion. 

De fleste tyske enheder i Normandiet sættes dog i alarmberedskab.

Kl. 01.20

 Den allierede flåde 

De store transportskibe i Kanalen begynder at søsætte de mindre landgangsbåde.

Kl. 01.30

 Britiske luftlandsætninger 

Enheder fra 9. Parachute Battalion, 6. Airborne Division, begynder at samles øst for Merville battery.

På grund af spredt nedkastning er styrken kun på 150 ud af en planlagt styrke på 600 mand.

Kl. 01.55

 Det allierede luftvåben 

De første bombefly letter fra England med kurs mod Normandiet.

Kl. 02.40

 Den tyske reaktion 
Feltmarskal von Rundstedt – øverstbefaldende for de tyske styrker i Frankrig – modtager rapporter om kampe i Normandiet, men er stadig overbevist om, at den egentlige invasion vil komme i Pas-de-Calais området.

Kl. 03.00 – 04.00

Kl. 03.00 – 04.00

 Den allierede flåde 
De små landgangsfartøjer, der skal fragte de første angrebsstyrker ind på kysten, søsættes. Soldaterne der skal lede angrebet på kysten forbereder at gå ombord på fartøjerne.

Kl. 03.35

Kl. 03.35

 Britiske luftlandsætninger 
Enheder fra den engelske 6. luftbårne divisions hovedkvarter lander nord for Ranville.

Kl. 04.00

Kl. 04.00

 Amerikanske luftlandsætninger 

Enheder fra 3. Bataljon, 505. Faldskærmsregiment indtager Sainte-Mère-Eglise, der bliver den første større befriede by i Normandiet.

Kl. 04.30

 Den allierede flåde 

To X-class mini ubåde, X20 and X23, hver med besætning på 5 mand og som har ligget neddykket ud for Normandiets kyst i to dage, dukker op til overfladen og hæver et 18 fod højt teleskop udstyret med lys og radiosender.

Ubådene ligger på flankerne af den britiske og canadiske angrebsstyrke og skal guide landgangsfartøjerne mod land.

Kl. 04.45

 Britiske luftlandsætninger 

Oberstløjtnant Terence Otway affyrer lysraket som signal til flåden om, at hans stærkt reducerede styrke af engelske faldskærmstropper har indtaget Merville Batteriet.

Kl. 05.00 og frem til landsætningen

 Det allierede luftvåben 

De allierede luftstyrker begynder deres luftbombardement af de tyske forsvarsstillinger omkring de planlagte landgangssteder. Særligt ved Omaha Beach er effekten på de tyske forsvarsanlæg begrænset.

Kl. 05.00 og frem mod landsætningen

 Den allierede flåde 

De allierede flådestyrker begynder deres bombardement af de tyske forsvarsstillinger omkring de planlagte landgangssteder. Tysk artilleri svarer igen.

Kl. 05.37

 Den tyske reaktion 

Det tyske kystbatteri ved Longues-sur-Mer indleder beskydning af de amerikanske flådestyrker ud for Omaha Beach. Amerikanske krigsskibe, blandt andet Arkansas, svarer igen.

Kl. 06.00

Kl. 06.00

 OMAHA og UTAH Beach 

Klokken er H-30. Flådens bombardementer af kyststrækningen langs de amerikanske landgangssteder fortsætter.

De første angrebsbølger med kampvogne, infanteri og ingeniørsoldater er på vej ind mod Omaha og Utah Beach.

Kl. H-15: De tyske stillinger beskydes med raketter affyret fra specialbyggede landgangsfartøjer på vej mod kysten. Bombardementet er upræcist.

Kl. 06.15

Kl. 06.15

 SWORD, JUNO og GOLD Beach 

Landgangsfartøjer med de første angrebsbølger med kampvogne, infanteri og ingeniørsoldater bevæger sig mod de britiske/canadiske strande Sword, Juno og Gold.

Flådens bombardementet af kysten fortsætter, og som de forreste landgangsfartøjer nærmere sig kysten påbegyndes også her beskydning af landgangsstederne med missiler affyret fra specialbyggede landgangsfartøjer.

Også feltartilleri ombord på landgangsfartøjer i de efterfølgende angrebsbølger beskyder kysten.

Kl. 06.30

 OMAHA og UTAH Beach 

Kl. H på Omaha Beach og Utah Beach.

1. og 29. US Division lander på Omaha Beach. Bombardementet af kysten har været ineffektivt og tropperne møder hård modstand.

4. US Division lander på Utah Beach. En navigationsfejl har sendt invasionsstyrken ind på stranden længere mod syd. Heldigvis er modstanden her overkommelig.

Kl. 07.10

 OMAHA Beach 

225 rangere fra 2. rangerbataljon angriber fra søsiden det tyske kanonbatteri beliggende højt på et klippefremspringet ved Pointe-du-Hoc – en navigationsfejl under indsejlingen har i midlertidig forsinket operationen.

Forstærkningerne – i form af A og B kompagniet fra 2. Rangerbataljon og hele 5. Rangerbataljon – modtager derfor ikke det aftalte signal om at sejle mod Pointe-du-Hoc. I stedet sætter de kurs direkte mod OMAHA Beach nær Vierville.

 

Kl. 07.25

 SWORD Beach 

Klokken H på Sword Beach hvor det er 3. Britiske Division med angrebskompagnier fra 2. bataljon East Yorkshire og 1. bataljon South Lancashire, der indleder angrebet.

 GOLD Beach 

Klokken H på Gold Beach. Enheder fra 50. Britiske Division med angrebskompagnier fra 4 bataljoner og med støtte fra de specialiserede AVRE enheder og amfibiske Sherman kampvogne leder angrebet på Gold Beach.

Kl. 07.35

Kl. 07.35

 JUNO Beach 

Klokken H for Juno Beach. Enheder fra 3. Canadiske Division med støtte fra de specialiserede AVRE enheder og amfibiske Sherman kampvogne leder angrebet på Juno Beach.

På MIKE Green sektoren er Sherman DD kampvognene forsinkede og infanteri lander uden deres støtte. 

Kl. 08.00

Kl. 08.00

 UTAH Beach 

Selvom 4. division er landet det forkerte sted, beslutter brigadegeneral Roosevelt at fortsætte angrebet og kalder forstærkningerne ind.

 OMAHA Beach 

5. Rangerbataljon starter landgang ved Vierville. Den uventede støtte fra Rangerne skal vise sig meget vigtig.

Kl. 08.00 – 08.30

 SWORD Beach 

På den østlige flanke lander først enheder fra No 4 Commando, der skal rykke mod Quistreham.

På den vestlige flanke lander efterfølgende No 41 Commando Royal Marines. De skal søge mod Lion-sur-Mer og linke op med No 48 Commando Royal Marines, der landsættes på Juno Beach nær St. Aubin-sur-Mer.

Kl. 08.30

 GOLD Beach 

Royal Marine Commando No47 landsættes på Gold Beach. Deres opgave: at forskyde mod og indtage den lille havneby Port-en-Bessin, der skal fungere som olieindskibningshavn.

Kl. 09.00

 JUNO Beach 

Commandosoldaterne fra No 48 Royal Marine Commando starter deres landgang på den østlige flanke af Juno Beach ved At. Aubin-sur. De skal linke op med No 41 Royal Marine Commando fra Sword Beach.

Kl. 09.00

 Den tyske reaktion 

Først nu vækkes Hitler, hvorefter han modtager en briefing om situationen.

Kl. 09.13

 OMAHA Beach 

Styrkerne på Omaha Beach er stærkt trængte. General Bradley indsætter forstærkninger.

Kl. 09.17

 OMAHA Beach 

Pointe-du-Hoc er på amerikanske hænder. Men Rudders Rangers er alene og afskåret fra egne linjer. Først den 8. juni når egne tropper frem til undsætning. Og da kan kun ca. 90 Rangers ud af 225 stå på egne ben.

 

General Eisenhower udsender pressemeddelelse om invasionen.

 

Kl. 09.30

 SWORD Beach 

På Sword Beach erobrer De Frie Franske styrker under ledelse af Philippe Kieffer casinobygningen i Riva-Bella.

Hermanville bag Sword Beach befries.

 JUNO Beach 

Bernières-sur-Mer ved Juno Beach er befriet.

 GOLD Beach 

På begge flanker af invasionsområdet, ved Asnelle og La Reviere, møder briterne hård modstand. På King Green i midten har Green Howards lettere ved at starte fremrykning mod Ver-sur-Mer og Crepon.

 OMAHA Beach 

På Omaha Beach lykkes det små grupper af soldater at kæmpe sig væk fra stranden og ind mod land.

 

Kl. 09.45

 UTAH Beach 

Al modstand på Utah Beach nedkæmpet.

Kl. 10.00

 Den tyske reaktion 

Rommel tager afsted mod Normandiet efter at have været hjemme i Tyskland for at besøge familien.

Han ankommer til sit hovedkvarter kl. 21.00 efter 800 km. i bil.

 Den tyske reaktion 

General Marcks gør 21. Panzer Division, der er stationeret omkring Caen, klar til modangreb.

Kl. 10.00

 JUNO Beach 

I sektor Mike er canadierne nået 3 km. ind i landet. Øst på i Nan sektoren ved St. Aubin-sur-Mer kæmpes der fortsat omkring de tyske forsvarspositioner.

Kl. 10.00

 OMAHA Beach 

Ud for Omaha Beach sejler destroyere tættere på kysten for at kunne beskyde de tyske stillinger direkte.

Kl. 11.00

 SWORD Beach 

Opfølgeenheden 185. brigade starter deres fremrykning mod Caen, men hæmmes af trafikale udfordringer.

Kl. 12.00

Churchill taler i the House of Commons: “I have to announce to the Chamber that the first series of mass landings on the European continent have begun; and most batteries along the coast have been taken. Everything is running according to plan.”

Kl. 12.00

 UTAH Beach 

Enheder fra 2. bataljon, 8. regiment bevæger sig ad Exitroad no. 1 fra Utah Beach og mødes ved Poupeville med luftlandsatte enheder fra 101. luftbårne division.

Kl. 13.00

 GOLD BEACH 

soldater fra Green Howards indtager Crépon. Angrebet fortsætter mod floden Seulles.

Kl. 13.00

 Britiske luftlandsætninger 

Engelske commandosoldater fra No. 6 Commando under ledelse af Lord Lovat og med musikalsk støtte fra Piper Bill Millin møders med Major Howard og hans faldskærmssoldater ved Pegasus Bridge.

Kl. 13.00

 SWORD Beach 

Soldaterne fra Suffolk regimentet med støtte fra kampvogne og ingeniørsoldater indleder angrebet på Hillman fæstningen, der var kommandostation for det tyske 736. regiment.

Flere forsøg måtte til og først sent på aftenen har briterne kontrol over stedet. De sidste tyskere overgiver sig først den efterfølgende morgen.

Kl. 13.30

 OMAHA Beach 

På Omaha Beach rykker enhederne i visse sektorer nu ind i baglandet.

 

 SWORD Beach 

B kompagniet i 1. bataljon Suffolk Regimentet indtager Morris batteriet med sine 3 kanoner ved Colleville-sur-Orne.

Kl. 14.30

 OMAHA Beach 

Støttepunkt WN62 på Omaha Beach, Easy Red, er nedkæmpet. Exit E3 mod byen Colleville-sur-Mer er åben.

Kl. 15.30

 Den tyske reaktion 

Hitler har frigivet 12.SS Hitlerjugend Division syd for Rouen og Panzer Lehr nær Chartres. De er nu til disposition for det tyske modangreb.

Kl. 15.30

 SWORD Beach 

Havnen i Quistreham er under engelsk kontrol.

Fra Kl. 16.00

 Den tyske reaktion 

General Marcks og hans 21. Panzer Division begynder modangreb mod de britiske og canadiske styrker i området omkring Périers-sur-le-Dan.

Lidt længere mod vest lykkedes til en tysk kampgruppe at rykke frem næsten til kysten nær Lion-sur-Mer. Dermed hindrer de et link-up mellem de britiske og canadiske enheder på SWORD og JUNO.

Kl. 18.00

 OMAHA Beach 

Saint-Laurent nær Omaha Beach er under amerikansk kontrol.

Kl. 21.00

 GOLD Beach 

Patruljer fra den britiske 56. infateribrigade når udkanten af Bayeux. Dagen efter er byen på engelske hænder.

Kl. 21.00

 Den tyske reaktion 

Den tyske kampgruppe, der rykkede frem til nær Lion-sur-Mer, trækker sig tilbage.

Rommel er tilbage i sit hovedkvarter på slottet La Roche-Guyon nordøst for Paris.

 Britiske luftlandsætninger 

Mens den tyske trækker sig tilbage kan de se indflyvningen af den britiske 6. luftlandebrigade. Brigaden, der er en del den britiske 6. luftbårne division, er i 248 svævefly på vej mod det britiske brohoved øst for Orne floden.

Kl. 21.00

 SWORD Beach 

Hillman fæstningsanlægget indtages efter hårde og bitre kampe af soldaterne fra Suffolk regimenten med støtte af kampvogne fra 13th/18th Hussars.

Mere info


Generelt om Operation Overlord og D-dag

“And what a plan! This vast operation is undoubtedly the most complicated and difficult that has ever occurred”

— Premierminister Winston Churchill, I tale til Parlamentet på D-dag